Obecnie zarządzanie firmą znacznie częściej jest związane z koniecznością powierzenia niektórych zadań zewnętrznym podmiotom. Może mieć to związek zarówno z kwestiami codziennymi, jak i z zadaniami oddalonymi w czasie. Sprawozdania roczne są źródłem niepokoju dla licznych firm. Ponad to nie każda placówka posiada na tyle wykwalifikowanych pracowników, by profesjonalnie taki raport poddać analizie. Dlatego też znacznie częściej firmy polegają na usługach agencji reklamowych w tej kwestii. Cieszące się renomą agencje reklamowe nie tylko traktują każdego klienta indywidualnie, ale też każdy plan działania konstruują od podstaw. Nie inaczej jest w przypadku raportów rocznych z funkcjonowania określonej firmy – zleceniodawcy. Raporty są z reguły tworzone od podstaw, bez gotowych szablonów, z uwzględnieniem wyjątkowych cech konkretnego przedsiębiorstwa. Zatrudniająca fachowców agencja reklamowa ma na względzie także cel tworzenia takiego raportu, jego wykorzystanie w praktyce. Podczas tworzenia raportu rocznego niezbędne są również powtarzające się spotkania konsultacyjne z reprezentantami danej firmy. Indywidualnie wykreowany raport przedstawia treści zarówno liczbowe jak i odmienne w atrakcyjny, a jednocześnie przejrzysty graficznie sposób. Wszelkie analizy rynku są przy tym przygotowywane przez ekspertów z dziedziny marketingu. nohau.pl. Można zatem konstruktywnie zastosować się do nich w dalszych posunięciach przedsiębiorstwa, tak w aspekcie finansowym, jak i strategii całościowych.